Plaatsingstechnieken binnenvloeren

Plaatsingstechnieken Binnenvloeren

Extra informatie wat betreft plaatsingstechnieken:

 

Plaatsingstechnieken: Niet hechtend op gestabiliseerd zand

 • Plaatsing van polytheen folie op betonvloer.
 • Gestabiliseerd zandbed dikte 2-5cm
 • Mortellaag heeft een dikte tussen de 1.5 – 3cm. De hoeveelheid aanmaakwater moet minimaal zijn, liefst een product toevoegen om hechting te bevorderen en water te reduceren.
 • Onderzijde van de tegels instrijken met een product dat vochtdoorgang vertraagt, dikte tegel 1.5 cm minimaal daar ze in mortel worden geklopt.(zie principeschets).

 

Hechtende vloer, gelijmd op dekvloer

 • Plaatsen van een polyethyleenfolie onder de dekvloer.
 • Dekvloer; er wordt een roestvrij wapeningsnet geplaatst in de dekvloer minimaal 50mm dik, bij plaatsing vloerverwarming 75mm, tenzij men gebruik maakt van noppen platen. Per cm dikte wachttijd 1week.
 • Lijm of mortellijm, lijm alleen geschikt voor tegels met gelijke dikten als oneffenheden minimaal zijn, mortellijmen zijn droge mengsels met minimale water toevoeging, bij vlekgevoelige materialen verplicht toepassen!!!! (zie principeschets).

 

Hechtende vloer in speciebed

 • Plaatsing van een polyethyleenfolie onder de dekvloer.
 • In de dekvloer een roestvrij staal wapeningsnet toepassen. Dekvloer minimaal 50mm dik, bij vloerverwarming 75mm.
 • Mortellaag heeft een dikte van 1.5 – 2cm, om het risico op vlekvorming te verminderen de hoeveelheid aanmaakwater beperken, product toevoegen om hechting te bevorderen en om water te reduceren. Voorzien van rand en uitzettingsvoegen, onderzijde tegels instrijken met product om vochtdoorgang te vertragen. (zie principeschets).

 

Hechtende vloer met mortellaag of lijm op een verharde ondergrond

 • Deze methode alleen toepassen wanneer men direct op draagvloer moet betegelen i.v.m. hoogte alleen mogelijk als er geen leidingen in de draagvloer aanwezig zijn.
 • De mortellaag heeft een dikte tussen de 1.5 – 2cm, de hoeveelheid aanmaakwater beperken, product toevoegen om hechting te bevorderen en water te reduceren.
 • Met mortellijm of lijm, alleen geschikt voor tegels met gelijke dikte en als oneffenheden minimaal zijn, mortellijmen zijn droge mengsels met minimale watertoevoeging. (zie principeschets).

 

Afwerking wanden in normale en vochtige ruimtes

 • De ondergrond moet vlak en voldoende uitgedroogd zijn. In vochtige ruimtes afdichtingvoegen toepassen bij alle sanitaire aansluitingspunten en afvoeren, plaatsing van afdichtstroken onder tegels om een waterdicht geheel te krijgen.
 • Plaatsing tegels met normale mortellijm en voegen met traditionele voegmortel in normale leefruimtes.
 • In vochtige ruimtes betegelen met vochtwerende tegellijm, voegen met aangepaste vochtwerende producten, bij aansluiting hoeken, buitenhoeken, binnenhoeken, aansluiting douche en bad elastische zuurvrije voeg aanbrengen. (zie principeschets).

 

Trapbekleding

 • Traptreden kunnen ook uitgevoerd worden in natuursteen zelfs vrij dragende treden kunnen uit natuursteen gemaakt worden.
 • Bevestiging bij constructief beton met mortellaag of lijm.
 • Staal natuursteen hechtende lijmen volgens door de fabrikant opgegeven lijmadvies
 • Hout natuursteen hechtende flexibel lijmen.
 • Een trap zal in begin nog vervormen, overgang weltrede en verdiepingsvloer voorzien van een bewegingsvoeg, altijd een antislipstrook voorzien aan iedere trede.

 

Keuken werkbladen

Er moet rekening worden gehouden met het gebruik van vlekkende stoffen en zuren in de keuken, de natuursteen moet geschikt zijn voor dergelijke toepassingen, alleen het gebruik niet kalkhoudende materialen wordt aanbevolen. Voor natuursteen altijd zuurvrije montagekit gebruiken.

 

Buitenterrassen algemeen

Het is belangrijk dat water goed en snel wordt afgevoerd van het oppervlak. De vloer altijd iets laten afhellen (afschot)

 

 • De waterafvoer uit ondergrond vindt plaats d.m.v. een drainagemat of eventueel steenslag. Drainage wordt aangebracht rond het terras.
 • Tegels staan onder grote blootstelling van temperatuur schommelingen, uitzetting en krimp zullen hoog zijn, dikte van de steen te bepalen aan de te verwachten belasting van de steen.
 • Onderlaag bestaat uit een drainerende steenslag 20-30cm hierop een drainerende korrelbeton daarboven een gestabiliseerd zandbed of dekvloer.
 • Als de betonlaag uit niet drainerende beton bestaat deze onder een helling leggen van 2 procent, altijd maatregelen nemen door een drainerende mat bovenop de betonlaag te plaatsen.