Wetenschappelijke classificatie

Wetenschappelijke classificatie

Extra informatie met betrekking tot wetenschappelijke classificatie.

 

Er zijn 3 grote groepen natuursteen.

Stollingsgesteenten: Deze ontstaan na stolling van vloeibare magma. Onderscheid in drie groepen afhankelijk van plaats van uitharden.
a. uitvloeiinggesteenten; snel uitgehard aan het aardoppervlak en meestal gelijkmatig van structuur. Bijna geen zichtbare mineralen.
bv. basalten.
b. dieptegesteenten geleidelijk afgekoeld en diep in aardkorst onder hoge druk gevormd. Meestal grofkorrelig. bv graniet.
c. ganggesteenten geleidelijk afgekoeld en onder hoge constante druk verhard in breuken of spleten van de aardkorst. Stollingsproces sneller verlopen dan bij dieptegesteenten. Vaak grofkorrelig van structuur bv. porfieren.

 

Afzettingsgesteenten: ontstaan door bezinking of afzetting afbraakmaterialen die door water aan aardoppervlakte meegevoerd werden. Materialen afkomstig van verwering magmatische, metamorfe, of oudere sedimentaire gesteenten. onderscheid in 2 groepen.
a. detritische gesteenten of afzettingsgesteenten ontstaan door opeenstapeling van gesteenten afval dat van het aardoppervlak afkomstig is bv. zandstenen en sommigen kalkstenen.
b. fysio chemische of biogene gesteenten ontstaan door neerslag van zeer fijnkorrelige partikels uit verzadigd water, ontstaan door neerslag van kalk uit met kalk verzadigd water. Bv. Travertin gaatjes in dit materiaal ontstaan door versteende planten stengels / organismen, blauwe hardsteen, kalksteen.

 

Metamorfe gesteenten: Door omzetting van sedimentaire gesteenten, andere metamorfe of magmatische gesteenten, bij hoge temperaturen of druk worden metamorfe gesteenten gevormd. Bij deze omzetting vindt een chemische wijziging van elementen plaats, soms ook van mineralogische samenstelling en hun uitzicht tot gevolg. Door deze omzetting veranderen de eigenschappen oorspronkelijke gesteenten. bv. Kwartsiet ontstaan door omzetting van een zandsteen (afzettingsgesteente) en marmer door omzetting van kalksteen (afzettingsgesteenten).