Technische voorlichting

Technische voorlichting

Extra technische voorlichting.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten ruimtes. Aan elk van deze ruimtes kennen we een classificatie toe, deze zijn terug te vinden op de technische fiche van elk product. (zie “producten”).

 

WTCB:

  • klasse 2 (mits impregnatie) Individuele woningen (appartementen en privé woningen).
  • klasse 3 Gebouwen met matig collectief gebruik (<30 woningen, <50werknemers).
  • klasse 4 Gebouwen met intensief gebruik (>30woningen, >50 werknemers).
  • klasse 5 Natuursteen Commerciële classificatie: groepering volgens eigenschappen i.v.m. bewerkingen, plaatsingmethodes, toepassingen en onderhoud.